Giải đáp thắc mắc về đất có thời hạn

Hỏi: Tôi vẫn chưa hiểu rõ khái niệm đất có thời hạn là đất như thế nào. Trong khi đó, tôi đang có dự định mua một mảnh đất để thực hiện dự án. Rất mong được luật sư giải đáp giúp tôi thắc mắc này.

Xin cảm ơn!

Trả lời:

Luật sư giải đáp thắc mắc của bạn về đất có thời hạn như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật đất đai năm 2013, thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; hộ gia đình, cá nhân, tổ chức để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; tổ chức thực hiện các dự án đầu tư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm.

thoihan faf2
Như thế nào gọi là đất có thời hạn?

Mặt khác, đối với những dự án có vốn đầu tư lớn song thu hồi vốn chậm; dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn, khi đó thời hạn giao đất, cho thuê đất không quá 70 năm.

Trong khi đó, đối với những các dự án kinh doanh nhà ở để bán; bán kết hợp với cho thuê hoặc để cho thuê mua thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư được xác định theo thời hạn của dự án; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu tiếp tục sử dụng sau khi hết thời hạn, Nhà nước sẽ xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản này.

Như vậy, đất sử dụng thực hiện các dự án đầu tư có thời hạn sử dụng đất không quá 50 năm. Quy định này không áp dụng với trường hợp dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm cũng như dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn giao đất, cho thuê đất không quá 70 năm.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà
(Chủ tịch Công ty luật SBlaw)

Theo Báo Đầu tư Bất động sản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *