Quy định về điều kiện và thủ tục tách thửa đất

Hỏi: Tôi được bố mẹ cho 200m2 đất ở. Diện tích đất này tách từ thửa đất của bố mẹ đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Xin hỏi luật sư, điều kiện, hồ sơ thủ tục và chi phí để tôi tách riêng sổ 200m2 đất như thế nào?

Chân thành cảm ơn!

(dinhhuutung7@…)

Trả lời:

Theo thông tin mà bạn cung cấp, luật sư tư vấn về điều kiện, thủ tục tách thửa đất như sau:

Trước hết, để có thể thực hiện thủ tục tách thửa đất, bố mẹ bạn cần lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cho con tại Văn phòng công chứng. Khi hợp đồng giao dịch đã được công chứng, người được nhận tặng cho nộp một bộ hồ sơ tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai hoặc văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.

1. Điều kiện tách thửa đất

Khoản 2 Điều 143, Khoản 4 Điều 144 Luật Đất đai năm 2013 quy định, trách nhiệm của UBND cấp tỉnh là quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở nông thôn và đất ở đô thị, phù hợp với tập quán, điều kiện tại địa phương. Do bạn không nêu rõ đất bạn được tặng cho là đất ở nông thôn hay đô thị nên luật sư tư vấn chung như sau:

Đối với đất ở tại đô thị: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 144 Luật Đất đai năm 2013, căn cứ vào quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch sử dụng đất và quỹ đất của địa phương, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi cá nhân, hộ gia đình tự xây dựng nhà ở. Quy định này áp dụng với trường hợp chưa đủ điều kiện để giao đất theo dự án đầu tư xây dựng nhà ở và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở.

Đối với đất ở tại nông thôn: Khoản 2 Điều 143 Luật Đất đai năm 2013 quy định, UBND cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch phát triển nông thôn đã được phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quỹ đất của địa phương để quy định hạn mức đất giao cho mỗi cá nhân, hộ gia đình để làm nhà ở tại nông thôn. Đồng thời, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở. Quy định này phải phù hợp với tập quán và điều kiện tại địa phương. 

tt bf9e
Điều kiện và thủ tục tách thửa đất được quy định như thế nào?

2. Trình tự, thủ tục tách/hợp thửa đất

Trình tự, thủ tục tách/hợp thửa đất được quy định rõ tại Điều 75 Luật Đất đai năm 2013. Cụ thể như sau:

Người sử dụng đất phải nộp một bộ hồ sơ đề nghị tách/hợp thửa đất tại Văn phòng đăng ký đất đai. Sau đó, cơ quan này sẽ thực hiện các công việc sau:

– Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

– Sau khi đo đạc xong, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách/hợp thửa.

– Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai; hồ sơ địa chính. Đồng thời, cơ quan này sẽ trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp. Đối với trường hợp nộp hồ sơ tại xã thì Văn phòng đăng ký đất đai sẽ gửi Giấy chứng nhận về cho UBND cấp xã trao cho người được cấp.

Sau đây là những công việc mà Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện trong các trường hợp tách thửa do xử lý hợp đồng góp vốn, thế chấp, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án; do giải quyết tranh chấp, tố cáo, khiếu nại, đấu giá đất; do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do chia tách nhóm người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất.

– Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

– Đối với phần diện tích chuyển quyền, Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định pháp luật. Đối với phần diện tích còn lại không chuyển quyền, Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp; sau đó chỉnh lý và cập nhật biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; trao cho người sử dụng đất. Với trường hợp nộp hồ sơ tại xã, Văn phòng đăng ký đất đai gửi Giấy chứng nhận về cho UBND cấp xã trao cho người được cấp.

Cơ quan tài nguyên và môi trường sẽ chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước để thực hiện một số việc liên quan tới việc tách thửa đất trong trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất. Khi đó, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện những công việc sau:

– Đo đạc chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính và bản đồ địa chính;

– Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp, trao cho người sử dụng đất; trường hợp nộp hồ sơ tại xã thì gửi UBND cấp xã trao cho người được cấp.

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai được quy định rõ tại Nghị Định 01/2017/NĐ-CP. Cụ thể: Thời gian giải quyết tách/hợp thửa đất; thủ tục đăng ký đất đai không quá 15 ngày đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý. 

Trường hợp tặng cho đất giữa bố con sẽ được miễn lệ phí trước bạ và miễn thuế thu nhập cá nhân. 

Luật sư Phạm Thị  Bích Hảo
(Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An)

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *