Author Archives: kbtraining.edu.vn

Bạn đã hiểu đúng về chế độ dinh dưỡng cho người tập luyện?

Hiện nay, ngày càng có nhiều người yêu thể thao và cũng có ngày càng nhiều người tích cực tập luyện thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe. Đây là một tín hiệu vô cùng đáng mừng. Song, để đảm bảo và tăng cường hiệu quả của việc tập luyện, người tập cần […]