Author Archives: kienthucmoi247.edu.vn

Thiếu hụt vitamin D có thể gây ra sa sút trí tuệ

Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ gần đây đã công bố một nghiên cứu mô tả tác động của tình trạng vitamin D. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng thiếu hụt vitamin D làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ. Vitamin D, một tiền chất của hormone, được biết là có ảnh […]