Thiếu hụt vitamin D có thể gây ra sa sút trí tuệ

Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ gần đây đã công bố một nghiên cứu mô tả tác động của tình trạng vitamin D. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng thiếu hụt vitamin D làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ.

Vitamin D, một tiền chất của hormone, được biết là có ảnh hưởng đến sức khỏe của não bằng cách điều chỉnh các yếu tố tăng trưởng thần kinh, viêm và huyết khối. Tình trạng vitamin D trong cơ thể thường được theo dõi bằng cách đo nồng độ 25-hydroxyvitamin D trong máu, là một dạng vitamin D được sản xuất trong gan. Tỷ lệ thiếu hụt vitamin D (<25 nmol / L) được ước tính là 5% - 50%, tùy thuộc vào vị trí địa lý và các yếu tố nhân khẩu học.

Thiếu hụt Vitamin D có thể gây ra sa sút trí tuệ - Ảnh 1.

Thiếu hụt vitamin D thấp gây nguy cơ cao mắc chứng sa sút trí tuệ.

Theo các tài liệu hiện có, các bệnh thoái hóa thần kinh và suy giảm nhận thức có liên quan đến những thay đổi về kích thước và hình dạng não (hình thái não). Mối liên quan giữa tình trạng vitamin D và hình thái não cũng đã được thiết lập trong tài liệu. Trong bối cảnh này, một đánh giá có hệ thống quy mô lớn đã kết luận rằng thiếu hụt vitamin D có liên quan đến khối lượng não thấp hơn.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét mối liên hệ giữa tình trạng vitamin D và các đặc điểm hình ảnh thần kinh khác nhau của não.

Các nhà khoa học đã thu thập dữ liệu tiềm năng từ Ngân hàng Biobank của Vương quốc Anh để điều tra ảnh hưởng của nồng độ 25-hydroxyvitamin D đối với kết quả hình ảnh thần kinh và nguy cơ sa sút trí tuệ và đột quỵ.

Họ đã điều tra các yếu tố nguyên nhân cơ bản đối với kết quả hình ảnh thần kinh, sa sút trí tuệ và đột quỵ bằng cách sử dụng phân tích ngẫu nhiên Mendel phi tuyến tính. Trong phân tích ngẫu nhiên Mendel, sự biến đổi đo được trong các gen đã biết được sử dụng để điều tra tác động nhân quả của các yếu tố nguy cơ có thể sửa đổi đối với kết quả sức khỏe trong dữ liệu quan sát.

  • Vitamin D giúp giảm nguy cơ mắc bệnh chàm ở trẻ sơ sinh

  • Bổ sung vitamin D có thể giúp giảm mất xương do thuốc

Phân tích được tiến hành sau khi điều chỉnh các yếu tố kinh tế xã hội cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa nồng độ 25-hydroxyvitamin D và các đặc điểm hình ảnh thần kinh.

Một mối liên hệ phi tuyến đã được quan sát thấy giữa nồng độ 25-hydroxyvitamin D và tổng thể tích não, thể tích chất trắng và chất xám, và thể tích vùng hải mã. Cả nồng độ 25-hydroxyvitamin D thấp và cao đều được phát hiện có liên quan đến tổng thể tích não, chất trắng và chất xám thấp hơn. Sự liên kết này ở nam giới mạnh hơn ở nữ giới.

Hơn nữa, một mối liên hệ đã được quan sát thấy giữa nồng độ 25-hydroxyvitamin D thấp hơn và thể tích tăng cường chất trắng. Tác động của nồng độ 25-hydroxyvitamin D đến nguy cơ mất trí nhớ và đột quỵ đã được quan sát thấy trong nghiên cứu. Những người tham gia có nồng độ 25-hydroxyvitamin D thấp nhất có nguy cơ sa sút trí tuệ và đột quỵ cao nhất.

Một mối tương quan nghịch đảo phi tuyến được quan sát thấy giữa tình trạng vitamin D được xác định về mặt di truyền và nguy cơ sa sút trí tuệ. Những tình nguyện viên có nồng độ 25-hydroxyvitamin D thấp hơn cho thấy nguy cơ sa sút trí tuệ cao nhất. Cụ thể, những tình nguyện viên có nồng độ hydroxyvitamin D là 25 nmol/L cho thấy có 54% nguy cơ sa sút trí tuệ cao hơn so với những người có 25-hydroxyvitamin D 50 nmol/L.

Trong phân tích ngẫu nhiên Mendel, không quan sát thấy mối liên hệ của nồng độ 25-hydroxyvitamin D với các đặc điểm hình ảnh thần kinh và nguy cơ đột quỵ.

Kết quả nghiên cứu tiết lộ rằng thiếu hụt vitamin D thấp gây nguy cơ cao mắc chứng sa sút trí tuệ.

Như các nhà khoa học đã đề cập, phát hiện mang lại cơ hội quan trọng để ngăn ngừa chứng sa sút trí tuệ. Họ cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tiến hành các nghiên cứu ngẫu nhiên Mendel ở phạm vi rộng hơn để xác nhận mối liên hệ nhân quả được đề xuất giữa nồng độ 25-hydroxyvitamin D và phép đo hình thái não.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *