Được phép cầm sổ đỏ do người khác đứng tên?

Hỏi: Gần đây, anh trai tôi đi cầm sổ đỏ do cha mẹ đứng tên để lấy 40 triệu đồng. Sau đó, người của cửa hàng cầm đồ đã đến tìm đòi nợ gia đình tôi. Xin hỏi luật sư, việc cầm sổ đỏ do người khác đứng tên có vi phạm pháp luật không?

Xin cảm ơn!

Hà Huy Thái (Gò Vấp, Tp.HCM)

sd 47da
Việc cầm sổ đỏ do người khác đứng tên và không được sự đồng ý của chủ sở hữu là hành vi vi phạm pháp luật. (Ảnh minh họa, nguồn: Tiền phong Online)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 128 Bộ luật Dân sự 2005, giao dịch dân sự vô hiệu nếu có nội dung và mục đích trái đạo đức xã hội và vi phạm pháp luật. Mặt khác, Điều 137 Luật này quy định, giao dịch dân sự vô hiệu có hậu quả pháp lý là không làm thay đổi, phát sinh, chấm dứt nghĩa vụ, quyền dân sự của các bên tính từ thời điểm xác lập. Đồng thời, các bên sẽ khôi phục lại tình trạng ban đầu và hoàn trả cho nhau những gì đã nhận khi giao dịch dân sự vô hiệu. Cùng với đó, bên gây thiệt hại có nghĩa vụ phải bồi thường.

Đối với trường hợp bạn hỏi, việc anh trai bạn đi cầm sổ đỏ do bố mẹ đứng tên mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu là hành vi vi phạm pháp luật. Theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013, nếu có giấy chứng nhận thì người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê lại, cho thuê, tặng cho, thừa kế, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và thế chấp quyền sử dụng đất (ngoại trừ trường hợp nhận thừa kế quy định tại Khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai và trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 186 Luật này). Hơn nữa, các giao dịch này phải được đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai. Tính từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính, giao dịch mới có hiệu lực.

Ngoài ra, Thông tư 33/2010/TT-BCA của Bộ Công an quy định rõ, chủ cơ sở cầm đồ phải lập hợp đồng khi thực hiện giao dịch. Chủ cơ sở cầm đồ có trách nhiệm đối chiếu, kiểm tra, photocopy lưu lại hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân của người cầm đồ.  Các loại tài sản, hàng hóa thuộc sở hữu của người thứ ba yêu cầu phải có giấy ủy quyền hợp lệ của chủ sở hữu khi thực hiện giao dịch cầm đồ. Theo đó, việc cửa hàng cầm đồ nhận cầm sổ đỏ mà không được sự đồng ý của cha mẹ bạn là hành vi vi phạm pháp luật. Như vậy, gia đình bạn có thể khởi kiện để tòa án tuyên bố giao dịch dân sự giữa người đang giữ sổ đỏ của cha mẹ bạn và giữa anh trai bạn là giao dịch dân sự vô hiệu. Bên nhận cầm đồ và anh trai bạn sẽ phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận theo đúng luật định.

Luật gia Nguyễn Văn Khôi

Theo Sài Gòn Đầu tư Tài chính Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *